Ομιλία στο The Economist Events

Ο επιστημονικός συνεργάτης του έργου, Καθηγητής Γιώργος Καριδάκης, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μιλάει για την συνεργασία μας στα πλαίσια του The Economist Events for Greece, Cyprus, Malta and southeast Europe . Θέμα της ομιλίας η Τεχνητή Νοημοσύνη και το έργο Paloanalytics.

Caridakis-economist-paloanalytics