Επίσημη έναρξη έργου PaloAnalytics

Η συνάντηση για την επίσημη έναρξη του έργου PaloAnalytics φιλοξενήθηκε από το εργαστήριο Informatics & Telematics at Harokopeio University of Athens.

Paloanalytics formal kick-off meeting