Δημοσίευση στο 16th IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations

Η τελευταία ερευνητική εργασία της PaloServices σε συνεργασία με την Ερευνητική Ομάδα Ευφυούς Αλληλεπίδρασης – Intelligent Interaction Research Group, του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του πρόσφατου συνεδρίου “16th IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations”. Sentiment analysis is a vigorous research… read more →